EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Met EMDR kan ik u helpen bij het verwerken van een trauma of nare ervaring. Terwijl u met uw gedachten bij het trauma of de ervaring bent, concentreert u zich op een bewegend voorwerp. U volgt dit voorwerp met uw ogen van links naar rechts. Op het moment dat u met uw ogen knippert geeft u een signaal af naar de hersenen, waardoor uw trauma of ervaring verwerkt wordt. EMDR is een relatief nieuwe maar wel volwaardig erkende therapeutische methode.

Mogelijke resultaten van EMDR: